آوریل
09

یادم باشد : که عشق کیمیای زندگیست

یادم باشد : حرفی نزنم که به کسی بر بخورد ، نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد ، خطی ننویسم که آزار دهد کسی را
یادم باشد : که روز و روزگار خوش است و تنها دل ما دل نیست
یادم باشد : جواب کین را با کمتر از مهر جواب ندهم ، دو رنگی را با کمتر از صداقت ندهم
یادم باشد : باید در برابر فریادها سکوت کنم و برای سیاهی ها نور بپاشم
یادم باشد : از چشمه درسِِ خروش بگیرم و از آسمان درسِ پـاک زیستن
یادم باشد : سنگ خیلی تنهاست …
یادم باشد : باید با سنگ هم لطیف رفتار کنم مبادا دل تنگش بشکند
یادم باشد : برای درس گرفتن و درس دادن به دنیا آمده ام …. نه برای تکرار اشتباهات گذشتگان
یادم باشد : زندگی را دوست دارم
یادم باشد : هر گاه ارزش زندگی یادم رفت در چشمان حیوان بی زبانی که به سوی قربانگاه می رود زل بزنم تا به مفهوم بودن پی ببرم
یادم باشد : می توان با گوش سپردن به آواز شبانه ی دوره گردی که از سازش عشق می بارد به اسرار عشق پی برد و زنده د
یادم باشد : معجزه قاصدکها را باور داشته باشم
یادم باشد : گره تنهایی و دلتنگی هر کس فقط به دست دل خودش باز می شود
یادم باشد : هیچگاه لرزیدن دلم را پنهان نکنم تا تنها نمانم
یادم باشد : هیچگاه از راستی نترسم و نترسانم
یادم باشد : پاکی کودکیم را از دست ندهم
یادم باشد : زمان بهترین استاد است
یادم باشد : قبل از هر کار با انگشت به پیشانیم بزنم تا بعدا با مشت برفرقم نکوبم
یادم باشد : با کسی انقدر صمیمی نشوم شاید روزی دشمنم شود
یادم باشد : با کسی دشمنی نکنم شاید روزی دوستم شود
یادم باشد : قلب کسی را نشکنم
یادم باشد : زندگی ارزش غصه خوردن ندارد
یادم باشد : پلهای پشت سرم را ویران نکنم
یادم باشد : امید کسی را از او نگیرم شاید تنها چیزیست که دارد
یادم باشد : که عشق کیمیای زندگیست ………

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.