مارس
21

نوروز یک هزاروسیصدوهشتادوهشت

happy
سال نومی شود …..
زمین نفسی دوباره می کشد …..
برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند و پرنده های خسته بر می گردند …..
و دراین رویش سبز دوباره … من … تو … ما … کجا ایستاده اییم ?
سهم ما چیست ؟
نقش ما چیست ؟
پیوند ما در دوباره شدن با کیست ؟
زمین سلامت می کنیم و ابرها درودتان باد
و … سال نو مبارک …
چون همیشه امیدوار و سال نومبارک …

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها  

دیدگاهتان را بیان کنید.