آگوست
06

ابتدا در این هوا ………

ابتدا در این هوا بودم تا دبیرستان را تمام کنم و وارد دانشگاه شوم،
سپس در این اندیشه بودم تا دانشگاه را تمام کرده و وارد بازار کار شوم،
سپس در این هوا بودم تا ازدواج کنم و بچه دار شوم،
و بالاخره در این فکر بودم تا فرزندانم را بزرگ کرده و به مدرسه بفزستم و ….
اکنو هنگام مرگم فرا رسیده ……. و ناگهان
متوجه شدم ، تا کنون فراموش کرده بودم زندگی کنم ! ! !

پیتر دراکر

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.