فوریه
26

گاهی گریستن هم بد نیست!

گاهی گریستن ! هم بد نیست !
اشکی که زچشم ما برون غلطیده است
در گوش کشیده ای که مروارید است
از گوش برون آر که بد نامی توست
کان را به رخم تمام عالم دیده است
همیشه از فوائد خنده و شادی شنیده ایم ! جملاتی چون :
خنده بر هر درد بیدرمان دواست یا بخند تا دنیا بر توبخندد .
اما کمتر از سفارش به گریستن گفته اند و شنیده ایم !
مسلم است که عکس العمل و احساس شادی و خنده اندوه و گریستن هر دو ابزار کا ر آمدی در کاهش استرس و رهائی از غم و غصه هستند ! یک پسر تا بخواهد بگرید ٬ با جملاتی چون : مرد که گریه نمیکند و یا مگر تو دختری که گریه میکنی ؟ مواجه خواهد شد و همین تلقین ها سبب میشود که مردان هنگام احساس غم و درد نمیتوانند راحت بگریند !
فوائد گریه کردن
اشک مایعی است که در حدقه چشم می چرخد و وظیفه تمیز کردن و شستشوی سطح چشم ٬ ضدعفونی کردن ، لغزنده کردن چشم برای حرکت آسان کره چشم و دفع مواد تجمع یافته بعهده دارد !
< تجویز اشک مصنوعی گواه بر این مدعاست ! هنگامی که دچار غم و غصه و استرس هیجانی میشویم مغز و بدن شروع به تولید ترکیبات و هورمونهای خاص میکند ! گریه کمک میکند که این ترکیبات زائد از بدن حذف و دفع شود اشک های احساسی سطح منگز بدن راکاهش میدهد . این مواد معدنی بر روی خلق و خو تاثیر مستقیم می گذارند ٬ ترکیباتی که حین غم و استرس در بدن تجمع می یابند بوسیله اشک خارج و این امر خود باعث کاهش غم میشود . گریه کردن نه تنها موجب ارتقاء سلامتی فرد میشود ٬ بلکه در افزایش حس تعلق در گروه نیز موثر خواهد بود ! گریه بطور موثری بازگو کننده یک دل مشغولی صادق و بی ریا بوده و نشان میدهد که برای کنار آمدن با مشکل پیش آمده مضطرب و نگران هستیم ! تفاوت گریه در مردان و زنان زنان ۴ تا ۵ برابر بیشتر از مردان گریه میکنند ٬ البته تا قبل از بلوغ تقریبا به یک میزان گریه می کنند غده اشکی مردان از لحاظ ساختاری متفاوت و کوچکتر از غده اشکی زنان است . شاید یکی از دلائل گریه بیشتر دردر خانمها همین مسئله باشد !زنان معمولا پرسر و صدا و با اشکهای فراوان گریه میکنند ٬ لیکن مردان آرام ٬ بدون صدا و با اندک اشکی گریه میکنند !زنان پس از درگیری و مشاجره با دیگران گریه میکنند ٬ در صورتیکه مردان بیشتر در نتیجه احساسات مثبت می گریند !معمائی پیش میاید که : اگر گریه کردن به منظور کاهش غم وغصه و استرس بوجود آمده : پس فلسفه اشک شوق و شادی چیست ؟ بگذار تا ببینمش اکنون که می رود ای اشک از چه راه تماشا گرفته ای

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.