ژانویه
14

خوب است بدانید این ۱۰ مورد را !

۱- به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تومینگرد و به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد و دستی را بپذیرکه باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشد…

۲- هوس بازان کسی راکه زیبا می بینند دوست دارند… اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می بینند…

۳- وقتی تو زندگی به یک در بزرگ رسیدی نترس و نا امید نشو… چون اگه قرار بود در باز نشه جاش دیوارمیذاشتن…

۴- آنچه که هستی هدیه خداوند است و آنچه که میشوی هدیه تو به خداوند… پس بی نظیر باش …

۵- شریف ترین دلها دلی است که اندیشه آزار دیگران در آن نباشد …

۶- بدبختی تنها در باغچه ای که خودت کاشته ای میروید…

۷- وقتی زندگی برایت خیلی سخت شد یادت باشه که دریای آروم ناخدای قهرمان نمیسازه.

۸- هر اندیشه ی شایسته ای به چهره انسان زیبائی میبخشد …

۹- قابل اعتماد بودن ارزشمند تر ازدوست داشتنی بودن است …

۱۰- نگو: شب شده است … : بگوصبح در راه است.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.