فوریه
23

زندگی همانند یک پیانو است Life is like a Piano

زندگی همانند یک پیانو است

شاید خیلی عجیب به نظر بیاد که زندگی مانند یه پیانو باشه! چون من عاشق ساز پیانو ام برای همین خیلی راحت میتونم زندگیمو مثل یک پیانو تفسیر کنم.اگه حتی به اسم “پیانو” دقت کنید میبینید که چقدر زیبا بر زبان جاری می شود و چقدر با آوردن این کلمه همه ی ما در فکر فرو میریم! واقعا پیانو یک ساز بزرگ با نت های سخت و دشواره؟زندگی چطور؟هنوز به این موضوع پی نبردین که چقدر زندگی ما انسان ها شبیه یک پیانو حتی کهنه و خاکی ست؟اگه تو قلبت باور داشته باشی که زندگی فراتر از چیزیه که ما تو ذهنمون داریم حتما این موضوع رو هم درک خواهی کرد که پیانو تنها یک ساز نیست! همونطور که زندگی تنها یک صفحه ی بازی نیست! ایمان داشته باش که زندگی همانند پیانو,آرام ,دلنشین, زیبا و بزرگ است

Life is like a Piano

May seem very strange that life is like a piano! I’m in love piano so much easier for my life I like my interpretation of a piano. If you even see the name of the piano careful how beautiful the language and how much current is bringing us all these words down in thinking go! Really great instrument with a piano sheet of tough but smooth song is how life? Still follow this how we humans live like a piano and even the old earth is in your heart you believe you that life beyond is something that we certainly have our minds on this issue you’ll also understand that the piano is not just an instrument! As life is not only a full screen game! Believe that life, like piano, quiet, pleasant, beautiful and great

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.