ژوئن
13

خندیدن یک نیایش است

smile

اگر بتوانی بخندی ، آموخته ای که چگونه نیایش کنی ….

هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد،هر بافت وجودت از شادی بلرزد ،

به آرامشی عظیم دست می یابی !

بگذار خنده ات خنده ای از ته دل باشد.چنین خنده ای پدیده ای نادر است !

کسی می تواند بخندد، که طنز آمیزی و تمامی بازی زندگی را می بیند.

کوتاه ترین راه برای گفتن دوستت دارم لبخند است !

شادی اگر تقسیم شود،دو برابر می شود !

غم اگر تقسیم شود،نصف می شود!

همیشه با دیگران بخندیم و هرگز به دیگران نخندیم !

یادت باشه!انسان های خندان و شاد به خداوند شبیه ترند !

کمی موسیقی گوش کن،برقص،بخند(حتی به زور)،آنگاه بنشین و نظاره کن آثار شگرف همین حرکات به اصطلاح اجباری را !

حتی برای لحظه ای نیز شده در کنار عشقت لبخند بزن و حض لحظه زندگی ببر .

فراموش نکن!همین لحظه را،اگر گریه کنی یا بخندی!بالاخره می گذرد،امتحان کن !

بهشت یعنی،شادی،خنده،سرور و شعف !

جای تأسف است ! ما برای شاد بودن بهانه ای می خواهیم، ولی برای غمگین بودن نیاز به هیچ بهانه ای نداریم !

با شادی خدا را و ضیافت زندگی را تجلیل می کنیم .

سرور و شادی،خدای درون فرد است که از اعماق او برخاسته و متجلی می شود !

شادی ، یکی از راه های تقرب به درگاه خداوند است .

ضرر نمی کنی ! از هم اکنون لبخند زدن را تجربه کن .

مطمئن باش همیشه یکی هست که عاشق لبخند تو باشه .

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.