ژوئن
15

روزی برای تو

هر کاری که می‌کنی، امروز در هر جا که هستی، دنبال چیزهایی باش که دوست داری.
به دنبال فناوری‌ها و اختراعاتی باش که دوست داری.
دنبال ساختمانی باش که دوست داری.
دنبال خودرو، جاده‌ها، کافه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌هایی باش که دوست داری.
در خیابان یا در فروشگاهی قدم بزن، فقط با قصد پیدا کردن تمام چیزهایی که دوست داری.
به دنبال ویژگی‌هایی باش که در افراد دیگر دوست داری.
به دنبال هر آنچه در طبیعت دوست داری باش : پرندگان، درختان، گل‌ها، بوی گل‌ها و رنگ‌های موجود در طبیعت.
آنچه را دوست داری ببین.
آنچه را دوست داری بشنو.
در مورد هرچه دوست داری حرف بزن.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.