جولای
12

کلامی از دکتر علی شریعتی

به دو چیز تکیه نکن، غرور و دروغ.
آدم با غرور می تازد، با دروغ می بازد.

عاقلانه ازدواج کن تا عاشقانه زندگی کنی.

آن روز که همه به دنبال چشم زیبا هستند، تو به دنبال نگاه زیبا باش.

هر لحظه حرفی در ما زاده می‏شود ،
هر لحظه دردی سر بر می‏دارد ،
و هر لحظه نیازی از اعماق مجهول روح پنهان و رنجور ما جوش می‏کند ،
این ها بر سینه می‏ریزند و راه فراری نمی‏یابند ،
مگر این قفس کوچک استخوانی گنجایش‏اش چه اندازه است؟

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.