اکتبر
11

دوست

به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز در تو را تشخیص دهد.

اندوه پنهان شده در لبخندت را،
عشق پنهان شده در عصبانیتت را،
و معنای حقیقی در سکوتت را.

امروز ۱۹ مهرماه، روز “بخشایش و دوستی” از جشن “مهرگان” میراث ایران باستان است.
بیایید بهترین دوستانمان را به یاد آوریم.

روز دوست مبارک.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها  

دیدگاهتان را بیان کنید.