اکتبر
25

بیاد داشته باش که :

– از میان کسانی که برای دعای باران به میعادگاه می روند تنها کسانی که با خود چتر می برند به کارشان ایمان دارند.

– پیچ های جاده آخر جاده نیستند مگر این که خودت نپیچی.

– وقتی به چیزی می رسی بنگر که در ازای آن از چه گذشته ای.

– آدم های بزرگ شرایط را خلق می کنند و آدم های کوچک از آن تبعیت می کنند.

– آدم های موفق به اندیشه هایشان عمل می کنند اما سایرین تنها به سختی انجام آن می اندیشند.

– گاهی خوردن لگدی از پشت برداشتن گامی به جلو است.

– هرگز به کسی که برای احساس تو ارزش قائل نیست دل نبند.

– همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا چیزی که آزارت می دهد به راحتی دل بکنی.

– با هر کسی مانند خودش رفتار کن تا نتیجه و عکس العمل کارش را قلبا احساس کند.

– هرگز به کسی که حاضر نیست برای تو کاری انجام بده، کاری انجام نده.

– به کسانی که خوبی دیگران را بی ارزش یا از روی توقع می دانند خوبی نکن اما اگر خوبی کردی انتظار قدردانی نداشته باش.

– قضاوت خوب محصول تجربه است و از دست دادن ارزش و اعتبار محصول قضاوت بد.

– هرگاه با آدم های موفق مشورت کنی شریک تفکر روشن آنها خواهی بود.

– وقتی خوشبخت هستی که وجودت آرامش بخش دیگران باشد.

– به خودت بیاموز هر کسی ارزش ماندن در قلب تو را ندارد.

– هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش، گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که زندگیت را روشن می کند.

– همیشه حرفی رو بزن که بتونی بنویسی، چیزی رو بنویس که بتونی امضاش کنی و چیزی رو امضاء کن که بتونی پاش بایستی.

– هرگاه نتونستی اشتباهی رو ببخشی اون از کوچکی قلب توست، نه بزرگی اشتباه.

– عادت کن همیشه حتی وقتی عصبانی هستی عاقبت کار را در نظر بگیری.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.