نوامبر
16

به دنبال کسی باش که :

دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت زیبا خطاب کند ،
نه به خاطر جذابیتهای ظاهریت !

کسی که دوباره با تو تماس بگیرد ،
حتی وقتی تلفنهایش را قطع می کنی !

کسی که بیدار خواهد ماند ، تا سیمای تو را در هنگام خواب نظاره کند .

در انتظار کسی باش که مایل باشد پیشانی تو را ببوسد {حمایتگر تو باشد} .

کسی که مایل باشد حتی در زمانی که درساده ترین لباس هستی تورا به دنیا نشان دهد .

کسی که دست تو را در مقابل دوستانش در دست بگیرد .

در انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد توبیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی و نگران توست و چه قدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد .

در انتظار کسی باش که زمانی که تو را می بیند به دوستانش بگوید اون خودشه {همان کسی که می خواستم} .

اگر این متن رو خوندی ، باید حتما آن را برای چند نفر بخونی تا باران عشق ومحبت در تمام طول زندگیت بر تو ببارد .

این زنجیره ارتباطی را قطع نکن .
بگذارباران عشق ومحبت در تمام طول زندگی بر ما ببارد .

شاهد باش که عشق چه قدرت و جادوی عظیمی را می تواند به همراه بیاورد .

عاشق باشید .

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها  

دیدگاهتان را بیان کنید.