نوامبر
17

شاعر و فرشته

شاعر و فرشته‌ای با هم دوست شدند.
فرشته پری به شاعر داد و شاعر، شعری به فرشته.
شاعر پر فرشته را لای دفتر شعرش گذاشت و شعرهایش بوی آسمان گرفت ،
و فرشته شعر شاعر را زمزمه کرد و دهانش مزه عشق گرفت.

خدا گفت : دیگر تمام شد !
دیگر زندگی برای هر دوتان دشوار می‌شود !
زیرا شاعری که بوی آسمان را بشنود، زمین برایش کوچک است !
و فرشته‌ای که مزه عشق را بچشد، آسمان برایش تنگ…‬

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها  

دیدگاهتان را بیان کنید.