دسامبر
19

از کسانیکه …

ازکسانیکه از من مــــتنفرند سپاس ، آنها مرا قویتر میکنند.

از کسانیکه مرا دوســــــــــت دارند ممنونم ، آنان قلب مرا بزرگتر میکنند.

ازکسانیکه مرا ترک میکنند متشــــــکرم ، آنان بمن می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست.

از کسانیکه با من مـیمانند سپاسگذارم ، آنان بمن معنای دوست واقعی را نشان میدهند.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.