مارس
03

چند پندی ارزنده

– به زندگی خصوصی فرزندانت احترام بگذار.

– وقتی کسی مشغول تعریف کردن حادثه مهمی است که برایش رخ داده، با تعریف قصه دیگری درباره خودت از او پیشی نگیرو صحنه را به او واگذار.

– پیش از جواب دادن به کسی که تو را از کوره به در کرده ، یکساعت به خودت فرصت بده تا آرام شوی، اگر موضوع خیلی مهم است به خودت یک شب تا صبح وقت بده.

– معاینات منظم پزشکی و دندانپزشکی داشته باش.

– میز کار و محیط کارت را مرتب نگه دار.

– از افراد منفی دوری کن.

– شرافتمند باش.

– برای دفاع در مقابل انتقادی که از تو می شود وقت تلف نکن.

– از اینکه به دیگران بگویی چه طور کاری را انجام دهند پرهیز کن در عوض به آنها بگو چه کاری باید انجام گیرد. خواهی دید که آنها با راه حلهای خلاقه شان تو را شگفت زده خواهند کرد.

– هرگز از کسی که چک حقوقت را امضاء می کند انتقاد نکن، اگر از کارت راضی نیستی استعفاء کن.

– بهترین دوست همسرت باش.

– مثل مثبت ترین و پرشور ترین کسی شو که می شناسی.

– نگران نباشی که مبادا نتوانی بهترین چیزها را به فرزندانت بدهی، بهترین آنچه می توانی به آنها بده.

– کیفیت یک محله را از روی رفتار مردمی که در آن زندگی می کنند بسنج.

– به همه موجودات زنده احترام بگزار.

-اتومبیلی را که امانت گرفته ای با باک پر پس بده.

– مواظب سرعتت باش

– به جز مواردی که به مرگ و زندگی مربوط است همواره خود را رها کن هیچ چیز آن قدر که در ابتدا به نظر می رسد، مهم نیست.

– اجازه نده تلفن مزاحم لحظات مهم شود. تلفن برای استفاده توست نه استفاده ی تلفن کننده.

– وقتی کسی تو را بغل می کند اجازه بده خودش هم رهایت کند تو پیشدستی نکن.

– هرگز بابت کاری که تمام نشده پولی نپرداز.

– چه وسعت برسد و چه نرسد، خانواده را به سفر تعطیلات ببر، خاطراتش قیمت ندارد.

– مشتری دکانهای محله ات باش حتی اگر کمی گران تر بفروشند.

– هرگز توان خودت را در تغییر دادن خویش، دست کم نگیر.

– هرگز توان خودت را در تغییر دادن دیگران، دست بالا نگیر.

– خودت را به راحتی زیر دست و پا نینداز، یاد بگیر که کوتاه و مودبانه “نه” بگویی.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.