مارس
22

دومین دیدار با جمال طی ۱۱ سال اقامت در فرانسه و کانادا

jamal139101031

در مورد این ملاقات خواهم نوشت…..

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.