مارس
26

چارلی چاپلین

chaplin

من اگر پیامبر بودم،
رسالتم شادمانى بود
بشارتم آزادى
و معجزه ام خنداندن کودکان …
نه از جهنمى مى ترساندم
و نه به بهشتى وعده میدادم …
تنها مى آموختم
اندیشیدن را
و “انسان” بودن را …

چارلی چاپلین

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.