آوریل
27

زن

هیچ کوچه ای به نام هیچ زنــــــــی نیست
و هیچ خیابانی …
بن بست ها اما فقط زنها را می شناسد انگار
در سرزمین من
سهم زنها از رودخانه ها تنها پل هایی است که پشت سر آدمها خراب شده اند
اینجا نام هیچ بیمارستانی
مریــــــــم نیست….
تخت های زایشـــــگاهها اما
پر از مریم های درد کشیده ای است
که هیچ یک ، مسیح را
آبستن نیستند…… !!!!
لطفا” به من نزدیک نشوید ! من ناقل بدترین بیماری مهلک بشر هستم !

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها  

دیدگاهتان را بیان کنید.