آوریل
30

درد

درد، حرف نیست
درد، نام دیگر من است
من چگونه خویش را صدا کنم؟
هرگاه از درد میشنوم …

در خود می یابم آنچه را که دیگران فقط گفته بودند

…فقط شنیده بودند ….

فقط دیده بودند .

درد با من همزاد است .

درد درمن است و من در درد

من درد در رگانم …
حسرت در استخوانم …
چیزی نظیر آتش در جانم پیچید

از : احمد شاملو

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها  

دیدگاهتان را بیان کنید.