ژوئن
30

امروز از آن ماست …

امروز امروز است .
امروز هر چه قدر بخندیم و هر چقدر عاشق باشیم ، به ذخایر نفتی جهان آسیبی نمی‌رسد، پس بخندیم و عاشق باشیم .

امروز هرچقدر دلها را شاد کنیم ، به قیمت بلیط اتوبوس اضافه نمی شود ، پس شادی بخش باشیم

امروز امروز است.
امروز هر چقدر آرزو کنیم ، چشمه آرزوهای‌مان خشک نمی‌شود ، پس آرزو کنیم .

امروز هر چقدر خدا را صدا کنیم ، خسته نمی‌شویم ، پس صدایش کنیم .

او منتظر ماست.
او منتظر آرزوهای‌ما ، خنده های‌ما ، گریه‌های‌ما ، آفرین گفتن‌های ما ، دل شاد کردن‌های ما ، ستاره شمردن‌ها‌ی‌ما ، عاشق بودن‌ها‌ی‌ما است.

امروز امروز است.
امروز زیباترین روز دنیاست.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.