آگوست
16

شاد باشید

Steve Jobs
بعضی از مردم به هیچ وجه شما را تایید نخواهند کرد.
اجازه ندهید نظرات منفی دیگران آرامش شما را به هم ریزد.
انسان ها دو دسته اند، دسته‌ی اول انرژی و خلاقیت شما را تخلیه می کنند و دسته‌ی دوم به شما انرژی می دهند و موجب خلاقیت بیشتر شما می‌شوند حتی با یک لبخند ساده.
از دسته‌ی اول دوری کنید.
شاد باشید.
همان شخصی باشید که واقعا می‌خواهید.
اگر کسی با این کار شما مشکل دارد ، او را به حال خود رها کنید.
شاد بودن یک انتخاب است.
زندگی، شاد کردن همه نیست.
خودتان شاد باشید.
اجازه ندهید افکار منفی دیگران صدا‌ی درونتان ، قلب و بینشتان را غرق و مسموم کنند، افکار و احساسات شما خوب می دانند چگونه شما را تبدیل به چیزی کنند که می خواهید.
باقی چیز‌ها در رده های بعدی اهمیت قرار دارند.

استیو جابز

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.