مه
03

بضاعت دانش

هر کسی در حد بضاعت و دانش خود برای خویش دنیایی ساخته ….
آنگونه که می خواهد ….
گاه می اندیشم دنیای واقعی جای دیگریست!
نه آنگونه که ما می خواهیم ….
بلکه آنگونه که هست …
و تنها وارستگان از اندیشه و علم ، مجاز…. قادر به درک آنند !!!
می دانی چه می گویم؟
ما گم شده ایم …
در بستر پهناور هستی ….
چرا بیهوده دست و پا می زنیم ! ؟

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.