مه
13

روز پدر

غریب به یک سالی است که پدرم رفت ……
ولی یادش هست ….
و آخرین نگاهش ….
در واپسین شب ….
کاش یک لحظه صدای نفسش باز آید ….
دور دست نظرم چهره او را می بینم ….
او به من لبخند می زند….
یاد آخرین کلامهای او می افتم….
هر کجا هم باشی ….
باز تبریک پدر

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها  

دیدگاهتان را بیان کنید.