دسامبر
22

مفهموم زندگی

چنان زندگی را سخت گرفته ایم،
گویی سالها قرار است باشیم !
کاش یاد بگیریم،
رها کنیم،
بگذریم.
گاهی باید رفت،
دل به ساحل نبندیم،
باید تن به آب زد،
ما به آرزوهایمان یک رسیدن بدهکاریم،
زندگی کوتاه است،
شاید …
فرصتی نیست تا عکسی شویم یادگاری بر روی طاقچه ای که هر روز گردگیری مان کنند !
اصلا گاهی باید نرسید …
اصلا قرار نیست به همه آرزوها رسید،
گاهی نرسیدن،
نداشتن،
تو را عاشق تر می کند ….
و مفهوم زندگی چیزی جز “عشق” نیست.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.