فوریه
12

مستحق آرامش

وقتی می شود دقایق عمرت را با آدمهای خوب بگذرانی،
چرا باید لحظه هایت را صرف آدمهائی کنی که یا دلهای کوچکشان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه است یا مدام برای نبودنت ، برای خط زدنت تلاش می کنند ؟
نه … جنگیدن همیشه خوب نیست !
این روزها فهمیده ام برای اثبات دوست داشتن برای به دست آوردن دل آدمها برای اثبات خوب بودن نباید جنگید.
بعضی چیزها وقتی با جنگیدن بدست می آیند بی ارزش می شوند …
این روزها نسخه فاصله گرفتن را می پیچم،
برای هرکسی که رنجم می دهد،
این را با خود تکرار می کنم،
و می بخشمشان !
نه بخاطر اینکه آنها مستحق بخششند،
تنها به این خاطر که …
من مستحق آرامشم.

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.