مارس
20

سال ۱۴۰۳

همه به شما می گویند: سال خوبی داشته باشید.
ولی من به شما می گویم: “سال خوبی را برای خودتان خلق کنید”.
به فکر آمدن روزهای خوب نباشید!
آنها نخواهند آمد!
به فکر ساختن باشید. روزهای خوب را باید ساخت.
آرزو می کنم، بهترین معمار سال جدید باشید…

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.