آگوست
22

گل واژه های ناب و پر معنای زندگی

پر معنی ترین کلمه “ما” است
آن را بکار ببندیم
عمیق ترین کلمه “عشق” است
به آن ارج بنهیم
بی رحم ترین کلمه “تنفر” است
آن را از بین ببریم
سرکش ترین کلمه “هوس” است
با آن بازی نکنیم
خود خواهانه ترین کلمه “من” است
از آن حذر کنیم
ناپایدارترین کلمه “خشم” است
آن را فرو ببریم
بازدارترین کلمه “ترس” است
با آن مقابله کنیم
با نشاط ترین کلمه “کار” است
به آن بپردازیم
پوچ ترین کلمه “طمع” است
آن را در خود بکشیم
سازنده ترین کلمه “صبر” است
برای داشتنش باید دعا کنیم
روشن ترین کلمه “امید” است
به آن امیدوار باشیم
ضعیف ترین کلمه “حسرت” است
توجهی به آن نداشته باشیم
تواناترین کلمه “دانش” است
آن را فراگیریم
محکم ترین کلمه “پشتکار” است
ایکاش آن را داشته باشیم
سمی ترین کلمه “غرور” است
باید در خود بشکنیمش
سست ترین کلمه “شانس” است
به امید آن نباشیم
شایع ترین کلمه “شهرت” است
دنباله رو آن نباشیم
لطیف ترین کلمه “لبخند” است
آن را همیشه حفظ کنیم
حسرت انگیز ترین کلمه “حسادت” است
از آن فاصله بگیریم
ضروری ترین کلمه “تفاهم” است
سعی کنیم آن را ایجاد کنم
سالم ترین کلمه “سلامتی” است
به آن اهمیت بدهیم
اصلی ترین کلمه “اطمینان” است
به آن اعتماد کنیم
بی احساس ترین کلمه “بی تفاوتی” است
مراقب آن باشیم
دوستانه ترین کلمه “رفاقت” است
از آن سوء استفاده نکنیم
زیباترین کلمه “راستی” است
با آن روراست باشیم
زشت ترین کلمه “دورویی” است
یک رنگ باشیم
ویرانگرترین کلمه “تمسخر” است
دوست داری با تو چنین کنند؟
موقرترین کلمه “احترام” است
برایش ارزش قایل شویم
آرام ترین کلمه “آرامش” است
امید داشته باشیم تا به آن برسیم
عاقلانه ترین کلمه “احتیاط” است
حواسمان را جمع کنیم
دست و پاگیرترین کلمه “محدودیت” است
اجازه ندهیم مانع پیشرفتمان بشود
سخت ترین کلمه “غیرممکن” است
باور کنیم که وجود ندارد
مخرب ترین کلمه “شتابزدگی” است
مواظب پل های پشت سرمان باشیم
تاریک ترین کلمه “نادانی” است
آن را با نور علم روشن کنیم
کشنده ترین کلمه “اضطراب” است
آن را نادیده بگیریم
صبورترین کلمه “انتظار” است
منتظرش باشیم
بی ارزش ترین کلمه “انتقام” است
بگذاریم و بگذریم
ارزشمندترین کلمه “بخشش” است
سعی خودمان را بکنیم
قشنگ ترین کلمه “خوشروئی” است
راز زیبائی در آن نهفته است
تمیزترین کلمه “پاکیزگی” است
رعایت آن اصلا سخت نیست
رساترین کلمه “وفاداری” است
چه خوب است سر عهدمان بمانیم
تنهاترین کلمه “گوشه گیری” است
بدانیم که همیشه جمع بهتر از فرد بوده
محرک ترین کلمه “هدفمندی” است
زندگی بدون هدف، واهی پیمودن است
و هــدفمنــدتـرین کلــمه “موفقیت”است
پس همه با هم پیش به سوی موفقیت

هیچ دیدگاه

دیدگاهتان را بفرستید

دیدگاهی داده نشده است.

خوراک دیدگاه ها   نشانی بازتاب

دیدگاهتان را بیان کنید.